Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 01/03/2024

Cầu Nguyện – Ngày 01/03/2024

Cầu Nguyện – Ngày 01/03/2024

Thứ Sáu, 01/3/2024

Văn Phẩm Nguồn Sống (Vietnam Ministries, Inc. ). Cảm tạ Chúa cho VPNS hoạt động được 43 năm (từ năm 1981), đã góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh con dân Chúa qua việc phát hành Kinh Thánh, các tài liệu Sống Với Thánh Kinh (tài liệu này đã được phát hành chính thức tại Việt Nam từ năm 2005 với tên Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày), Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh, Chân Trời Mới, Truyền Đạo Đơn, các sách giải nghĩa Kinh Thánh, và sách bồi linh. Xin Chúa thăm viếng, ban ơn cho Hội Ðồng Quản Trị và Ban Chấp Hành có khải tượng, sự khôn ngoan từ Chúa để công việc Chúa luôn đi trong đường lối Ngài. Xin Chúa ban ơn, soi dẫn các đầy tớ Chúa trong Ban Biên Tập để đáp ứng đúng nhu cầu của con dân Chúa và đồng bào khắp nơi. Xin Chúa tiếp tục dùng VPNS gây dựng công việc Chúa tại quê nhà cũng như hải ngoại, và cho việc truyền bá Phúc Âm được phát triển hơn nữa.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top