Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 03/02/2024

Cầu Nguyện – Ngày 03/02/2024

Cầu Nguyện – Ngày 03/02/2024

Thứ Bảy, 03/02/2024

Xin Chúa cho việc in ấn và phổ biến Sống Với Thánh Kinh (tại Việt Nam với tên “Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày”) được dễ dàng; xin sự quan phòng, ban phước của Chúa trên những người phân phối để quyển sách nhỏ này đến với mọi miền đất nước. Xin Chúa cho chương trình (CT) dịch và đọc SVTK hằng ngày qua ba ngôn ngữ Việt, Ê-đê, và H’mông trên mạng lưới điện toán httlvn. org và trên các trang mạng điện tử được nhiều người nghe và đọc.

Xin Chúa cho VPNS trong việc cộng tác và phối hợp với Phòng Truyền Thông Tổng Liên Hội để phát triển hơn nữa hầu giúp các con dân Chúa tại các vùng sâu, vùng xa nghe được Lời Chúa tham gia, trung tín học Lời Chúa mỗi ngày, và xin Chúa tiếp trợ tài chánh cho CT này. Xin Chúa xức dầu cho Ban Biên Tập SVTK đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, gây dựng con dân Chúa và HT Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top