Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 31/01/2024

Cầu Nguyện – Ngày 31/01/2024

Cầu Nguyện – Ngày 31/01/2024

Thứ Tư, 31/01/2024

Hội Đồng Lãnh Đạo lần thứ 40 sẽ được tổ chức từ ngày 26. Hội Đồng Lãnh Đạo lần thứ 40 sẽ được tổ chức từ ngày 26-28/4/2024 tại Jugendherberge Hannover, Ferd.-Wilh. -Fricke-Weg 1, 30169 Hannover, Đức quốc.

Đại Hội TLVN Âu Châu lần thứ 40 sẽ được tổ chức tại tại Jugendherberge Ferdinand-WilhelmFricke-Weg 1, 30169 Hannover, Đức quốc từ ngày 27/7–31/7/2024. Xin cầu nguyện để việc tổ chức có thể thực hiện, hầu thắt chặt mối tương giao của các con cái Chúa tại Âu châu.

Hội Đồng Giáo Hạt Đức lần thứ 40 sẽ được tổ chức trong kỳ Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần thứ 40, tại Hannover, Đức quốc.

Xin Chúa gìn giữ, che chở, và ban phước thật nhiều cho các đầy tớ Chúa phải vừa đi làm vừa phục vụ Chúa cho nên mục vụ bị giới hạn, HT thì nhỏ không đủ sức cung lương, các mục sư lớn tuổi hưu trí thì vẫn phục vụ Chúa vì không có người thay thế.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top