Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 29/01/2024

Cầu Nguyện – Ngày 29/01/2024

Cầu Nguyện – Ngày 29/01/2024

Thứ Hai, 29/01/2024

Xin Chúa ban ơn cho Tổng Ðoàn Thanh Niên Âu châu với sự chăm sóc của MS Đặng Trọng Ngà và MSNC Huỳnh Trọng Nghĩa. Đoàn Thanh Niên Giáo Hạt Đức: Đoàn trưởng, TÐ Vũ Ngọc Thái An; Đoàn phó, Nguyễn Oliver; Thư ký, Nguyễn Fabian Nam; Thủ quỹ, Phạm Xuân Joshua; và các nghị viên: Châu Bình An, Nguyễn Benjamin, Phạm Khang, và Trương Davis Nam. Xin Chúa thêm sức mới cho từng người trong trách nhiệm hướng dẫn thanh niên trên bước đường theo Chúa và phục vụ Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top