Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 29/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 29/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 29/12/2023

Thứ Sáu, 29/12/2023

Xin cầu nguyện cho người Việt đang sống tại các nước: Cam-bốt, Đài Loan, Đại Hàn, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Thái Lan. Đa số là đồng bào đi lao động, làm việc cực nhọc, bất đồng ngôn ngữ, bị áp bức, cô đơn. Xin Chúa cho họ cơ hội biết Chúa, tin nhận Ngài, cho các CT truyền giảng đáp ứng nhu cầu của đồng bào hầu đạt nhiều kết quả.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top