Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 20/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 20/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 20/12/2023

Thứ Tư, 20/12/2023

HT Suối Kiết, MSNC Nguyễn Trần Duy Phúc Ân. Xin Chúa thêm ơn sức trên đầy tớ Ngài và tiếp trợ kinh tế cho con dân Chúa, và cho HT đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân, đưa được nhiều người về bầy chiên của Ngài.

HT Huy Khiêm, MSNC Phan Phụng Lân; HT Tà Pứa, TĐ N-ròng Nguyn; HT Đức Bình; ĐN Măng Tố, MSNC Phan Phụng Lân KN; ĐN Gia An, MS Trần Trung Kết KN. Xin Chúa tiếp trợ cho đầy tớ, con cái Chúa cả thuộc thể lẫn thuộc linh, và cho HT phát triển việc học Lời Chúa qua các nhóm nhỏ, Trường Chúa Nhật, và giờ tĩnh nguyện.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top