Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 14/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 14/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 14/12/2023

Thứ Năm, 14/12/2023

HT Mé Pu 2 (K Ho), MS Huỳnh Văn Tùng; HT Trà Tân, MSNC Đỗ Kỳ; HT Tân Đức, MS Phan Tài; HT Thuận Hòa, MS Nguyễn Văn Hoàng KN. Xin Chúa cho các đầy tớ Chúa được ơn trong việc gây dựng HT; xin Chúa cho có định hướng cụ thể trong việc phát triển công tác chăm sóc, chứng đạo cá nhân.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top