Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 13/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 13/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 13/12/2023

Thứ Tư, 13/12/2023

HT Võ Ðắt, MS Phan Nhiễm. Xin Chúa thêm ơn, sức cho đầy tớ Chúa để thăm viếng, chăm sóc con dân Ngài, xin Chúa cho các giờ học Kinh Thánh có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, qua đó giúp nhiều người mạnh dạn đi ra chia sẻ Tin Mừng.

HT Sa-ra, MS Lê Văn Tám; HT Bình Tân và ĐN Phan Tiến, MSNC Phan Nguyễn Tình Thương KN. Xin Chúa thêm ơn trên đầy tớ Chúa trong công tác truyền đạt Lời Chúa đến con dân Chúa cách hiệu quả, và xin Chúa giúp con cái Chúa trung tín học và làm theo Lời Ngài để được vững vàng trong đức tin.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top