Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 08/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 08/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 08/12/2023

Thứ Sáu, 08/12/2023

HT Đồng Kho và HT La Ngâu chưa có người chăn. Xin Chúa sai phái đầy tớ Chúa đến quản nhiệm chăm sóc bầy chiên Ngài. Xin Chúa thúc giục con dân Chúa chuyên tâm đọc, học Lời Chúa để đức tin ngày càng vững mạnh. HT Nghị Đức, MSNC Huỳnh Nguyễn Việt Hùng QN. Xin Chúa mở đường cho con dân Chúa ổn định trong công việc làm và nơi ăn chốn ở, và xin Chúa thêm ơn để mỗi con dân Chúa làm một chứng nhân đắc lực cho Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top