Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 06/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 06/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 06/12/2023

Thứ Tư, 06/12/2023

HT Phúc Âm 1, MS Võ Thành Phê QN; ĐN Sông Phan; ĐN Ân Điển, MS Võ Thành Phê kiêm nhiệm (KN). Xin Chúa cho thêm sức trên người chăn và giúp con dân Chúa sống với Lời Chúa mỗi ngày, giúp thanh niên trung tín học Lời Chúa để xem trọng hôn nhân Cơ Ðốc. HT Phúc Âm 2, MS Phạm Văn Tính. Hội Thánh vừa tổ chức lễ Cảm Tạ và Cung Hiến Nhà Cơ Đốc Giáo Dục vào ngày 15/09. Xin Chúa cho cơ sở này đáp ứng cho nhu cầu học Lời Chúa của con dân Ngài, và cho nhu cầu chung của tỉnh Bình Thuận. Xin Chúa chữa lành và thêm ơn cho người chăn, ban cho con dân Chúa được vững vàng trong đức tin.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top