Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 05/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 05/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 05/12/2023

Thứ Ba, 05/12/2023

HT La Gi, MS Phạm Xuân Nghĩa QN; HT Tân Xuân, MS Phạm Xuân Nghĩa KN. Xin Chúa ở cùng đầy tớ Chúa, củng cố tinh thần trung tín truyền giảng trong con dân Chúa, cho các ban ngành được trang bị Lời Chúa để sống đạo mỗi ngày.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top