Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 01/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 01/12/2023

Cầu Nguyện – Ngày 01/12/2023

Thứ Sáu, 01/12/2023

Xin Chúa cho việc in ấn và phổ biến Sống Với Thánh Kinh — tài liệu do VPNS cung cấp có tên là Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày được phát hành tại Việt Nam. Xin Chúa quan phòng, thêm ơn, thêm sức trên những người phân phối để quyển sách nhỏ này đến với mọi miền đất nước. Xin Chúa cho con dân Chúa lòng khao khát học hỏi Lời Ngài, cho thêm nhiều con cái Chúa tham gia, trung tín học Lời Chúa mỗi ngày và xin Chúa tiếp trợ tài chánh cho chương trình (CT) này. Xin Chúa xức dầu cho người viết bài SVTK đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, gây dựng con dân Chúa và Hội Thánh (HT) Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top