Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 25/11/2023

Cầu Nguyện – Ngày 25/11/2023


Thứ Bảy, 25/11/2023

Văn Phẩm Nguồn Sống, Anaheim. Mời Bạn cùng VPNS dâng lên Chúa lòng biết ơn và cảm tạ ân sủng diệu kỳ của Chúa về sự thành lập, dẫn dắt, sử dụng, và ban phước cho VPNS trong suốt thời gian qua. Cảm tạ Chúa cho những chương trình hỗ trợ công việc Chúa chung ở quê nhà và hải ngoại tiến triển tốt, được tiếp tục in Sống Với Thánh Kinh (tại VN với tên Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày), Bài học Nghiên Cứu Thánh Kinh (tại VN với tên Bài Học Kinh Thánh Hằng Tuần), và Chân Trời Mới cho việc giới thiệu Chúa. Giữa hoàn cảnh kinh tế khó khăn, xin Chúa cảm thúc nhiều con dân Chúa cam kết dâng hiến thường xuyên để VPNS có đủ tài chánh cho các hoạt động. Xin Chúa cho Hội Ðồng Quản Trị, Ban Điều Hành, Ban Biên Tập, và nhân viên có sức khỏe, khải tượng, và năng lực từ Chúa để những tài liệu sách vở ấn hành giúp cho việc gây dựng tâm linh và truyền giảng có kết quả đẹp lòng Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top