Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 19/11/2023

Cầu Nguyện – Ngày 19/11/2023


Chúa Nhật, 19/11/2023

Chúa Nhật Kinh Thánh. Xin Chúa cho việc dịch, in, và phổ biến Lời Chúa đáp ứng nhu cầu lớn lao trên thế giới. Xin Chúa cho Kinh Thánh đến được với các quốc gia Hồi giáo và những nước Cộng Sản. Xin Chúa sớm ban thêm Kinh Thánh cho Việt Nam.

Văn Phẩm Nguồn Sống — Cảm tạ Chúa cho Bản Kinh Thánh Hiện Đại đã được hoàn tất và phát hành tại Việt Nam qua chương trình mục vụ thể thao. Bản Kinh Thánh Hiện Đại hiện phổ biến trên mạng lưới điện toán YouVersion, đã có phần đọc (audio). Xin cầu nguyện cho VPNS và Thánh Kinh Hội Quốc Tế (Biblica) trong nỗ lực để in và phát hành Bản Kinh Thánh Hiện Đại tại hải ngoại.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top