Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 17/11/2023

Cầu Nguyện – Ngày 17/11/2023


Thứ Sáu, 17/11/2023

Các HT tại Garden Grove: HT Trưởng Nhiệm, MS Đặng Ngọc Hương; HT Ngũ Tuần, MS Nguyễn Như Bằng Hữu; HTTL Ân Điển, MSNC Hà Minh Vũ; HT Vietnamese Foursquare, MS Trần Hồng Nguyên; HTTL Việt Nam, MS Trần Trọng Nha. Xin Chúa thêm ơn, sức mới trên đầy tớ Chúa để nuôi dưỡng, hướng dẫn bầy chiên lớn lên và phát triển.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top