Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 01/06/2023

Cầu Nguyện – Ngày 01/06/2023


Thứ Năm, 01/6/2023

Xin Chúa cho việc in ấn và phổ biến Sống Với Thánh Kinh (Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày) tại Việt Nam trong các ngôn ngữ khác nhau được thuận lợi hơn; xin Chúa quan phòng trên những người phân phối và ban phước để quyển sách nhỏ này đến với các sắc dân trong mọi miền đất nước; xin Chúa mở đường cho việc thu âm và phổ biến trên mạng lưới điện toán toàn cầu; xin Chúa cho nhiều con cái Chúa tham gia, trung tín học Lời Ngài mỗi ngày. Cầu xin Đức Chúa Thánh Linh soi dẫn, thêm sức, ban ơn trên Ban Biên Tập SVTK để những bài viết đáp ứng nhu cầu học biết Chúa và giúp người học lớn lên, trưởng thành trong đức tin.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top