Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 13/05/2023

Cầu Nguyện – Ngày 13/05/2023


Thứ Bảy, 13/5/2023

Bang Australia Capital: HTTLVN ACT Canberra, MS Võ Đức Trí. Tạ ơn Chúa đã đưa dẫn đầy tớ của Ngài đến chăm lo HT; cho tinh thần yêu mến Chúa của con cái Ngài được thể hiện qua sự ham mến học Lời Ngài, và tham gia các nhóm cầu nguyện; xin Chúa cho họ trung tín bước đi với Chúa và luôn nương cậy nơi Ngài.

HTTL Cabramatta, MS Huỳnh Cẩm Phong, MS Đoàn Trung Chánh. Xin Chúa ban sức mới trên người chăn, ơn dẫn dắt bầy chiên đi trong đường lối Ngài; cho con dân Chúa có tinh thần khao khát Lời Ngài, yêu thương, hiệp tác xây dựng, và mở rộng Vương Quốc Chúa.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top