Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 10/05/2023

Cầu Nguyện – Ngày 10/05/2023


Thứ Tư, 10/5/2023

HTTL Báp-tít Hurlstone Park, Bác sĩ Huỳnh Công Sơn, Thư ký; MS Aristotle Roberto, đặc trách Anh ngữ. Cảm tạ Chúa đã tể trị, quan phòng HT; con cái Chúa tham gia học Lời Chúa qua các lớp TCN, các nhóm nhỏ. Cảm tạ Chúa cho con cái Chúa trong HT hiệp lòng trong sự phục vụ Ngài. Xin Chúa cho con cái Chúa cam kết thực hiện thì giờ Gia Đình Lễ Bái; và thêm ơn, sức mới trên BCH, và các trưởng ban ngành cùng hợp tác trong công việc nhà Chúa. Xin Chúa cho sớm có người chăn.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top