Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 07/04/2023

Cầu Nguyện – Ngày 07/04/2023


Thứ Sáu, 07/4/2023

Kỷ Niệm Chúa Chết trên Cây Thập Tự. Xin Chúa giúp con dân Chúa dành thì giờ suy niệm về sự chết của Chúa, biết xét lòng, ăn năn, tái cam kết theo Chúa, và rao truyền sự chết của Ngài. Các HT Chúa trên thế giới có CT thờ phượng tối nay. Xin Chúa ban phước cho CT thờ phượng đặc biệt này, qua đó có dịp đưa những người lâu nay cách xa Chúa trở lại với Ngài.

Tỉnh Thanh Hóa. Xin Chúa cho 3,4 triệu người và các dân tộc trong tỉnh được cơ hội biết Chúa và tin nhận Ngài. HT tại thành phố (Tp. ) Thanh Hóa sẽ xây dựng cơ sở mới để đáp ứng nhu cầu huấn luyện đào tạo của vùng. Cảm tạ Chúa, đến nay có 31 HT và HN người Kinh, H’mong, và Mường với gần 4,000 tín hữu. Xin cầu nguyện cho TĐ Giàng Seo Quáng, trưởng ban và Ban Đại Diện tỉnh, với 18 MS và TĐ. Xin Chúa giúp họ lớn mạnh trong đức tin, vững vàng trên đường theo Chúa và qua họ đưa thêm nhiều người đến với Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top