Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 02/04/2023

Cầu Nguyện – Ngày 02/04/2023


Chúa Nhật, 02/4/2023

Lễ Lá (Palm Sunday)—Tuần Thánh. HT Chúa khắp nơi cùng kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, bắt đầu đoạn đường thương khó và thập tự giá. Xin Chúa giúp mỗi con dân Chúa chuẩn bị tấm lòng để đi vào những ngày kỷ niệm sự thương khó và hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa ban phước cho chương trình (CT) thờ phượng của các HT sáng nay đưa con dân Chúa đến gần Ngài hơn trong sự thờ phượng. Xin cầu nguyện cho chính mình tiếp tục dọn mình bước vào Mùa Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin cầu nguyện ít nhất cho một thân hữu mà mình muốn chia sẻ về sự chết và sự tha tội của Chúa cho họ.

Miền Bắc. Xin cầu nguyện đặc biệt cho đồng bào miền Bắc VN. Dân số miền Bắc khoảng 40 triệu người, nhưng số tín hữu các hệ phái chỉ khoảng 300,000 người, người Kinh tin Chúa chỉ có khoảng 10,000 người, còn lại là người H’mong, Dao, Sán Chỉ, Pà Thẻn, và một số sắc tộc khác. Đời sống kinh tế còn khó khăn, phân hóa giàu nghèo lớn, tâm linh bị kìm hãm bởi thờ ma lạy quỷ. Cầu xin Chúa thương xót đồng bào tại miền Bắc, mở lòng mở trí người dân để họ được tiếp cận với Phúc Âm. Xin Chúa cho cánh cửa rao giảng Tin Mừng được rộng mở, để nhiều người được nghe Đạo Chúa và tin nhận Ngài. Tin rằng khi Chúa mở thì không ai đóng được.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top