Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 23/03/2023

Cầu Nguyện – Ngày 23/03/2023


Thứ Năm, 23/3/2023

Mục Vụ Sinh Viên Tin Lành Việt Nam. Xin Chúa quan phòng, ban sức mới cho anh chị em hướng dẫn, cho việc huấn luyện nhân sự đạt kết quả tốt. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để việc điều hành thuận lợi; cho các SV học hành tốt và qua nếp sống đạo đưa nhiều bạn bè đến với Chúa. Xin Chúa thăm viếng, ban phước trên các CT truyền giảng của các nhóm, cho các CT trại đạt kết quả tốt.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top