Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 27/02/2023

Cầu Nguyện – Ngày 27/02/2023


Thứ Hai, 27/02/2023

Xin cầu nguyện cho công việc rao truyền Ðạo Chúa trên quê hương. Xin Chúa mở cho HT tại quê nhà nhiều cánh cửa truyền giảng, truyền giáo, giúp con dân Chúa tích cực trong công tác cá nhân chứng đạo để nhiều đồng bào được nghe, biết về Chúa, vì số người Kinh nghe về Chúa còn quá ít. Xin Chúa ban ơn cho Ban Thăm Viếng, Ban Chăm Sóc của các HT tại quê nhà để họ gây dựng những người mới tin đứng vững trong đức tin. Xin Chúa cho sự học hỏi Lời Chúa, thờ phượng Chúa của con cái Ngài tại quê nhà được dễ dàng, xin Chúa quan phòng từng tôi con Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top