Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 03/02/2023

Cầu Nguyện – Ngày 03/02/2023


Thứ Sáu, 03/02/2023

Chân Trời Mới và Truyền Đạo Đơn. Cảm tạ Chúa cho báo CTM vẫn duy trì và phát triển suốt 36 năm qua. Bước vào năm thứ 37, xin Chúa dùng tài liệu này như một nhịp cầu giới thiệu Chúa cho đồng bào tại Việt Nam (đọc qua mạng lưới điện toán) và hải ngoại. Xin Chúa cho Ban Biên Tập sự khôn ngoan từ Chúa để mỗi bài viết chạm đến tấm lòng thân hữu, tạo điều kiện để họ tìm hiểu Chúa và tin nhận Ngài. Xin cầu nguyện cho các truyền đạo đơn VPNS phát hành trong năm nay được nhiều con cái Chúa chung tay dự phần chia sẻ niềm tin để nhiều người đọc và biết về Chúa.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top