Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 04/01/2023

Cầu Nguyện – Ngày 04/01/2023


Thứ Tư, 04/01/2023

Cảm tạ Chúa dù hoàn cảnh khó khăn trong năm qua, nhưng với sự trung tín cầu nguyện và hỗ trợ của con dân Chúa, công việc Chúa tại VPNS vẫn tiếp tục, các tài liệu dưỡng linh và truyền giảng vẫn được phổ biến đến các tín hữu và thân hữu mọi nơi qua đường bưu điện và trên mạng lưới điện toán. Xin Chúa cho các tài liệu truyền giảng được các HT và con dân Chúa hưởng ứng tích cực hầu gây dựng và phát triển HT, gia đình, và cá nhân một cách hữu hiệu.

Xin cầu nguyện cho nhiều đồng bào tiếp nhận Chúa qua các truyền đạo đơn mới xuất bản và Chân Trời Mới nhiều hơn những năm trước. Cho các CT chăm sóc qua thư từ có nhiều người tham dự hơn. Xin Chúa thêm ơn lành, sức khỏe trên nhân viên và những người làm việc tình nguyện ở mọi nơi trong từng công tác để những chuẩn bị, những CT trong năm 2023 luôn đúng định kỳ, mọi công việc diễn tiến tốt đẹp.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top