Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 20/12/2022

Cầu Nguyện – Ngày 20/12/2022


Thứ Ba, 20/12/2022

Dân tộc Hrê: Người Hrê không có chữ viết, cho đến khi các giáo sĩ đến truyền giáo và làm thành chữ viết cho người Hrê như chữ đang dùng hiện nay. Năm 1958, Giáo sĩ G. I. Douglas, MS Phạm Xuân Tín, và MS Phạm Văn Năm đã đi thăm và tìm hiểu cơ hội truyền giáo cho người Hrê. Những tín hữu đầu tiên là ông Đinh Văn Reo và Đinh Trôi. Cảm tạ Chúa vùa giúp công việc Ngài giữa vòng người Hrê những năm qua có sự phát triển, xin Chúa cho có nhiều người dâng mình phục vụ Chúa. Cầu xin Chúa tiếp tục mở đường cho công tác truyền giáo và thiện nguyện để nhiều người Hrê được nghe Phúc Âm.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top