Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 17/12/2022

Cầu Nguyện – Ngày 17/12/2022


Thứ Bảy, 17/12/2022

 Dân tộc H’mong: Tạ ơn Chúa, dù còn nhiều giới hạn, nhưng nay Chúa cho công việc Chúa giữa vòng người H’mong có sự phát triển, có nhiều người dâng mình phục vụ Chúa, cả ở miền Bắc lẫn miền Nam. Hiện có 220,000 tín hữu sinh hoạt trong 1,200 HT (HTTLVN — MB); 92 HT (HTTLVN — MN), và 50,000 tín hữu trong các HT tư gia. Xin Chúa xức dầu cho các đầy tớ Chúa trong việc dịch và in ấn SVTK và Trường Chúa Nhật ra tiếng H’mong hầu đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, gây dựng con dân Chúa và HT Ngài. Xin Chúa tiếp tục sử dụng người H’mong để đem Phúc Âm cho các sắc dân khác.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top