Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 05/12/2022

Cầu Nguyện – Ngày 05/12/2022


Thứ Hai, 05/12/2022

Dân tộc Chơ. Người Chơ–ro tin thờ rất nhiều thần, như thần lúa, thần rừng, thần suối, thần rẫy, … Hễ có việc gì thì họ tìm đến thầy bóng để mong được quyền năng của các vị thần đó giúp đỡ. Năm 1960, Tin Lành đã được truyền đến người Chơ–ro bởi Giáo sĩ David Thomas, nhiều người được cứu. Sau đó, giáo sĩ của Hội Truyền Giáo và Viện Ngôn Ngữ Mùa Hè đã đặt chữ cho người Chơ–ro, đã dịch được KT và Thánh Ca Chơ–ro. Hiện có khoảng 6,000 tín hữu. Cầu xin Chúa cho việc gây dựng đời sống thuộc linh của con dân Chúa người Chơ–ro được phát triển mạnh mẽ, và dùng họ để truyền rao Phúc Âm của Ngài cho những người Chơ–ro chưa tin Chúa, và cho các dân tộc khác chung quanh họ.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top