Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 09/10/2022

Cầu Nguyện – Ngày 09/10/2022


Chúa Nhật, 09/10/2022

 Miền Bắc. Xin cầu nguyện cho Tân Ban Thường Trực Ban Trị Sự Tổng Hội Miền Bắc, quý Mục sư (MS): Bùi Văn Sản, Nguyễn Hữu Mạc, MS Thào A Páo, Phạm Bá Hạnh, và Triệu Phúc Tiến. Xin cầu nguyện cho 596 Mục sư Truyền đạo (MSTĐ) thuộc HTTLVN (MB), hiện phục vụ Chúa tại hơn 1250 HT và Điểm Nhóm (ĐN). Xin Chúa cho các đầy tớ Chúa lòng kính yêu Ngài, có ân tứ, khôn ngoan, khiêm nhường, hiệp một đi trong đường lối Chúa để gìn giữ và phát triển HT. Xin Chúa cho HT miền Bắc sớm có được khu đất rộng rãi để xây dựng Trung Tâm Tin Lành nhằm đáp ứng nhu cầu Giáo Hội và xây dựng Trường Thánh Kinh Thần Học để đáp ứng nhu cầu đào tạo người phục vụ Chúa. Xin Chúa cho sớm được phép và có tài chánh để làm nhà nguyện cho hơn 1200 ĐN.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top