Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 04/10/2022

Cầu Nguyện – Ngày 04/10/2022


Thứ Ba, 04/10/2022

Mời cầu nguyện xin Chúa cho việc in ấn và phổ biến Sống Với Thánh Kinh tại Việt Nam được dễ dàng; xin sự quan phòng, ban phước của Chúa trên những người phân phối để quyển sách nhỏ này đến với mọi miền đất nước; xin Chúa cho nhiều con cái Chúa tham gia, trung tín học Lời Ngài mỗi ngày. Xin Chúa Thánh Linh soi dẫn, thêm sức, ban ơn trên Ban Biên Tập SVTK để những bài viết đáp ứng nhu cầu học, biết Chúa, và giúp người học lớn lên, trưởng thành trong đức tin. Xin Chúa cho tài chánh của SVTK được đầy đủ luôn.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top