Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 10/09/2022

Cầu Nguyện – Ngày 10/09/2022


Thứ Bảy, 10/9/2022

Bang Illinois: HT Giám Lý Chicago, MS Văn Vĩnh; HT Chicago (Nazarene), MS Huỳnh Văn Hoàng; HT Wheaton (CMA), MS Lê Thành Tuấn, quyền QN; HT Chicago (CMA), MS Lê Thành Tuấn; HT Winfield (Reformed), MS Nguyễn Phú Hữu; HT Báp-tít Windfield, MS Đặng Ngọc Kim; HT Báp-tít Chicago, MS Âu Quang Vinh; HT Báp-tít Hiệp Nhất, MSNC Trần Tấn Nhứt, cố vấn. Xin Chúa ban ơn trên quý đầy tớ Chúa để giúp nhiều đồng bào cơ hội biết Chúa và đến tin nhận Ngài.

Bang Mississippi: HT Ngũ Tuần Biloxi (AOG), Phạm Gia Bảo; HT Báp-tít Truyền Giáo, MS Trần Minh Trung. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, giúp tín hữu vững mạnh Lời Chúa và dạn dĩ rao truyền Phúc Âm.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top