Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 21/08/2022

Cầu Nguyện – Ngày 21/08/2022


Chúa Nhật, 21/8/2022

Khu vực Khe Sanh. Khoảng 95% con dân Chúa tại khu vực Khe Sanh là người sắc tộc, chủ yếu là dân tộc Bru, nhóm lại tại hai Chi Hội Khe Sanh và Đa Krông cùng 42 ĐN khác. Các ĐN thường khá xa nhà thờ chính tại Khe Sanh, xa nhất lên đến 40 km đường núi. Mời cầu nguyện cho con cái Chúa tại khu vực Khe Sanh trung tín nhóm lại thờ phượng Chúa, học TCN và đẩy mạnh việc rao truyền Phúc Âm.

HT Khe Sanh, MS Châu Văn An QN. Xin Chúa ban ơn, giúp sức để đầy tớ Chúa giúp con dân Chúa sâu nhiệm trong Lời Ngài để HT phát triển vững mạnh và cho có nhiều đồng bào nghe đến Ðạo Chúa và tin nhận Ngài. Cầu nguyện cho các ĐN trực thuộc: Pa Ka, Ka Túp, Hướng Choa, Cợp, Ba Lòng, A Xing, A Dơi, A Túc, A Dơi Đớ, Piệc Clang, Xa-Re, Cu-Vơ, Húc Ván, Miệt Cũ, Ta Roa, Ka Tăng, Cheng, Xy, Xa Ry, Xa Rường, Trằm, Ruộng.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top