Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 15/08/2022

Cầu Nguyện – Ngày 15/08/2022


Thứ Hai, 15/8/2022

Cơ Đốc Giáo Dục. Xin Chúa cho công tác dạy đạo trong các HT và ĐN được đẩy mạnh để các tín hữu được lớn mạnh trong đức tin bởi Lời Chúa. Xin cho Lời Chúa được dạy dỗ cách cẩn trọng trong HT để các tín hữu được vững vàng. Xin Chúa cho công tác biên dịch tài liệu sang các ngôn ngữ khác, việc in ấn được thuận lợi và phổ biến cách rộng rãi.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top