Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 12/08/2022

Cầu Nguyện – Ngày 12/08/2022


Thứ Sáu, 12/8/2022

Miền Bắc. Xin cầu nguyện đặc biệt cho đồng bào miền Bắc VN. Dân số miền Bắc khoảng 38 triệu người, nhưng số tín hữu chỉ khoảng 210,000 người, trong đó có khoảng 10,000 người Kinh còn lại là người H’mong, Dao, Sán Chỉ, Pà Thẻn, và một số sắc tộc, nhóm người khác. Hiện còn nhiều dân tộc và nhóm người chưa được nghe Phúc Âm. Xin Chúa thương xót đồng bào tại miền Bắc, mở rộng cánh cửa truyền bá Phúc Âm để nhiều người được biết Chúa, tin nhận Ngài. Chúng ta tin rằng khi Chúa mở thì không ai đóng được.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top