Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 03/07/2022

Cầu Nguyện – Ngày 03/07/2022


Chúa Nhật, 03/7/2022

HT Ottawa (C&MA), thủ đô Gia Nã Đại, MS Ðỗ Thiệu Cường; HT Báp-tít Ottawa, MSBS Nguyễn Thanh Đức và MS Phạm Quá ĐT linh vụ. HTTLVN Toronto, Ontario, MS Trần An Ninh; HT Broadview, MS Khưu Hoa quyền QN; HTTL Đắc Thắng, MS Thái Lập Khánh; HTTL Phục Sinh, MS Hà Nam. Xin Chúa cho con dân Chúa kinh nghiệm đời sống tự do, sung mãn trong Chúa; xin Chúa tiếp tục mở cửa cơ hội rao giảng Tin Mừng cho cộng đồng tại thành phố Toronto và vùng phụ cận. Xin Chúa ban thần quyền trên đầy tớ Chúa, cho con cái Chúa dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày, cầu nguyện cho nhau và cho đầy tớ Chúa có sức khỏe và khải tượng để phát triển HT.

Ðại Hội Báp-tít bế mạc hôm nay. Xin Chúa giúp tôi con Chúa trở về gây dựng HT địa phương với tinh thần “Trao Đuốc” như chủ đề của ĐH hầu giúp HT tiến mạnh trong tương lai; xin Chúa đưa đường mọi người trở về bình an.

Xin tiếp tục cầu nguyện cho Hội Đồng (HĐ) Giáo Hạt lần thứ 47. Xin Chúa thăm viếng các chương trình thờ phượng và bồi linh hôm nay.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top