Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 02/07/2022

Cầu Nguyện – Ngày 02/07/2022


Thứ Bảy, 02/7/2022

Hội Ðồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 47, từ ngày 2/7. Hội Đồng khai mạc sáng nay. Xin Chúa thăm viếng diễn giả từ Tổng Hội C&MA và quý đầy tớ Chúa trong Giáo Hạt, ban ơn phước trên từng người tham dự và từng tiết mục trong chương trình (CT); xin Chúa ban phước cho các CT cầu nguyện bồi linh, hội thảo, và huấn luyện được Chúa Thánh Linh hướng dẫn đặc biệt để con dân Chúa cùng nhau khẩn nguyện một cơn phục hưng đến với cộng đồng con dân Chúa hầu xây dựng HT sống mạnh.

Gia Nã Đại: HT Nguồn Sống (C&MA), Québec, Mục sư (MS) Nguyễn Thanh Bình quản nhiệm (QN); HT Montreal, Truyền đạo (TĐ) Ngô Thị Ngọc Sương & Mục sư Nhiệm chức (MSNC) Lê Thiện Tiến đặc trách (ĐT) Linh Vụ. Xin Chúa thêm ơn cho đầy tớ Chúa, cho ban chấp hành (BCH) và con dân Chúa có lòng khao khát Lời Ngài, trung tín phục vụ Chúa, và yêu thương đồng bào trong vùng để chia sẻ tình yêu của Chúa cho họ.

Xin tiếp tục cầu nguyện cho Đại Hội (ÐH) Báp-tít lần thứ 38.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top