Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 30/06/2022

Cầu Nguyện – Ngày 30/06/2022


Thứ Năm, 30/6/2022

HTTL Việt Nam (miền Bắc). Xin cầu nguyện Ban Trị Sự Tổng Hội đã được Đại Hội đồng Tổng Hội lần thứ 36 bầu cử tại HT Hoành Nhị (tỉnh Nam Định) từ ngày 27–28/4/2022. Xin cầu nguyện cho 761 MS và TĐ thuộc HTTLVN (miền Bắc), hiện phục vụ Chúa tại 1,284 HT và ĐN. Xin Chúa cho các đầy tớ Chúa lòng kính yêu Ngài, có ân tứ, khôn ngoan, khiêm nhường, hiệp một đi trong đường lối Chúa để gìn giữ và phát triển HT. Xin Chúa cho HT miền Bắc sớm có được khu đất rộng rãi để xây dựng Trung Tâm Tin Lành nhằm đáp ứng nhu cầu Giáo Hội và xây dựng Trường Thánh Kinh Thần Học để đáp ứng nhu cầu đào tạo người phục vụ Chúa. Xin Chúa cho sớm được phép và có tài chánh để làm nhà nguyện cho hơn 1,200 ĐN.

Ðại Hội Báp-tít Toàn Quốc lần thứ 38, từ ngày 30/6 – 3/7/2022 tại thành phố Los Angeles, LAX Marriott, bang California, Hoa Kỳ; chủ đề: Trao Đuốc (II Ti-mô-thê 2:2); diễn giả: Quý MS Lê Hồng Phúc, Lê Hoàng Duy Tín, Nguyễn Thanh Đức, Đoàn Hưng Linh, và Lê Thành Toàn. Đại Hội khai mạc tối nay. Xin Chúa thăm viếng diễn giả và con dân Chúa về tham dự Đại Hội thấy được mục đích để hướng đến khải tượng qua Lời Chúa hầu xây dựng HT phục hưng và vững mạnh.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top