Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 03/05/2022

Cầu Nguyện – Ngày 03/05/2022


Thứ Ba, 03/5/2022

HTTLVN Sydney (CMA), MS Ðoàn Trung Chánh QN, MS Đoàn Khoa Nam, Thầy Nguyễn Phan Thi, và Thầy Nguyễn Hữu Phúc phụ tá (PT). Cảm tạ Chúa cho sinh hoạt các nhóm nhỏ tốt. Xin Chúa cho CT chăm sóc tân tín hữu và CT huấn luyện của HT được kết quả tốt; cho HT có thêm người phục vụ Chúa, và cho giữa HT và cộng đồng VN có mối liên hệ gần gũi.

HTTL Tình Thương (CMA), MS Ðoàn Trung Chánh kiêm nhiệm (KN). Xin Chúa cho các CT huấn luyện, CT truyền giảng được tổ chức tốt đẹp; cho ban mục vụ của HT được đầy ơn Chúa. Xin Chúa cho có thêm người vào HT.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top