Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 18/04/2022

Cầu Nguyện – Ngày 18/04/2022


Thứ Hai, 18/4/2022

Dân tộc Lự: Dân số 6,757; chủ yếu tại Lai Châu. Chưa biết số người tin Chúa (có một thiểu số tin Chúa ở Trung Quốc, Thái Lan và Miến Điện). Trên 90% chưa bao giờ được nghe về Đạo Chúa. Dân tộc Lự thờ các tà thần, một số đông theo Phật giáo. Xin Chúa cho người Lự có lòng khao khát tìm Chân Lý và xin Chúa sai người đến với dân tộc Lự để truyền giáo.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top