Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 15/04/2022

Cầu Nguyện – Ngày 15/04/2022


Thứ Sáu, 15/4/2022

Kỷ Niệm Chúa Chết trên Cây Thập Tự. Xin Chúa giúp con dân Chúa dành thì giờ suy niệm về sự chết của Chúa, biết xét lòng, ăn năn, tái cam kết theo Chúa, và rao truyền sự chết của Ngài. Các HT Chúa trên thế giới có CT thờ phượng tối nay. Xin Chúa ban phước cho CT thờ phượng đặc biệt này, qua đó có dịp đưa những người lâu nay cách xa Chúa trở lại với Ngài.

Dân tộc La Hủ: Dân số 12,113 với 500 người tin Chúa, sinh sống tại Lai Châu. Mặc dù có hàng chục ngàn tín hữu La Hủ ở Châu Á, ít thân nhân của họ ở VN nghe nói về Phúc Âm hoặc Danh Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp những nhà truyền giáo có khải tượng và chuyên tâm rao giảng Đạo Chúa cho người La Hủ và cho tín hữu La Hủ ở những nước khác được kêu gọi đến VN.

Hôm nay, nhiều HT tại quê nhà và hải ngoại có CT truyền giảng. Xin Chúa ban phước cho CT đặc biệt này: Thăm viếng diễn giả, sứ điệp được rao giảng, và người nghe nhận sứ điệp cho riêng mình, hầu đến với Chúa và mời Ngài cai trị, hướng đẫn đời sống mình.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top