Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 01/04/2022

Cầu Nguyện – Ngày 01/04/2022


Thứ Sáu, 01/4/2022

Sống Với Thánh Kinh. Cảm tạ Chúa cho VPNS có cơ hội được hỗ trợ dự án đọc SVTK tiếng H’mong trên mạng lưới điện toán toàn cầu theo yêu cầu của Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục HTTLVN miền Nam. Xin cầu nguyện cho dự án mới năm nay, phiên dịch và in SVTK tiếng Ê-đê được thành tựu. Cầu xin Chúa xức dầu cho các đầy tớ Chúa trong việc phiên đọc, dịch, và in ấn SVTK ra tiếng H’mong và tiếng Ê-đê hầu đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, gây dựng con dân Chúa và HT Ngài. Xin Chúa tiếp trợ mọi khoản phiên dịch, in ấn, vận chuyển, điều hành SVTK được đầy đủ.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top