Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 20/02/2022

Cầu Nguyện – Ngày 20/02/2022


Chúa Nhật, 20/02/2022

Ủy Ban Truyền Giáo. MS Nguyễn Văn Ngọc, Phó tổng Thủ quỹ TLH phụ trách cùng Ban Điều Hành được ơn Chúa trong công tác huấn luyện và truyền giảng Tin Mừng. Cảm tạ Chúa cho công tác đang phát triển nhiều nơi.

Phòng Truyền Thông, MS Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II phụ trách cùng với các đầy tớ Chúa và nhân viên chuyển tải thông tin trong Giáo Hội cho con dân Chúa khắp nơi. Xin Chúa cho CT đọc SVTK hằng ngày trên các trang mạng điện tử được nhiều người nghe.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top