Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 13/02/2022

Cầu Nguyện – Ngày 13/02/2022


Chúa Nhật, 13/02/2022

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục. Xin cầu nguyện cho MS Nguyễn Ngọc Thuận, Ủy viên chuyên trách, và Ban Điều Hành. MS Nguyễn Đình Tín phụ trách phòng sách cùng các nhân viên được ơn, có khải tượng từ Chúa để giúp chương trình (CT) Cơ Đốc Giáo Dục của HT vững mạnh và tiến triển. Cảm tạ Chúa cho VPNS hợp tác với Ủy Ban phát hành tài liệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày và Bài Học Trường Chủ Nhật cùng các sách giải nghĩa Kinh Thánh và bồi linh đáp ứng nhu cầu phát triển HT. Xin Chúa cho trong năm nay phát hành thêm những sách báo bồi linh để đáp ứng nhu cầu khao khát học hỏi của con dân Chúa, nhất là tài liệu học Lời Chúa cho giới trẻ và thiếu nhi.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top