Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 03/02/2022

Cầu Nguyện – Ngày 03/02/2022


Thứ Năm, 03/02/2022

Mùng Ba Tết. Cầu nguyện đặc biệt cho quê hương. Xin Chúa cho đồng bào có việc làm trở lại sau trận đại dịch. Xin sự thương xót của Chúa đến với dân tộc Việt, cho họ sớm trở lại thờ phượng Ngài hầu nhận được phước hạnh từ Ngài. Xin Chúa làm việc trên những người lãnh đạo đất nước, cho họ biết quyền tể trị của Ngài, cho Đạo Chúa được cơ hội rao truyền dễ dàng và cho những người lãnh đạo cơ hội tin nhận Ngài, và xin Chúa cho mưa thuận gió hòa để đồng bào có đủ cơm ăn, áo mặc. Xin Chúa giúp chúng ta tích cực đưa người quen thân đến tìm hiểu về Chúa và qua chúng ta, giúp họ tìm kiếm Ngài; xin Chúa ban phước trên dân tộc Việt Nam chúng ta.

Xin cầu nguyện cho Ban Trị Sự Tổng Liên Hội miền Bắc, miền Nam, và Lãnh Đạo các HT Tư Gia có ơn, sức, thần quyền, khải tượng từ Chúa để lãnh đạo HT hai miền Bắc Nam vững mạnh và phát triển.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top