Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 30/01/2022

Cầu Nguyện – Ngày 30/01/2022


Chúa Nhật, 30/01/2022

Xin Chúa ban ơn cho các BCH của các giáo hạt tại Âu châu được ơn Chúa, có khải tượng để phát triển HTVN. Xin Chúa kêu gọi nhiều người trẻ vào chức vụ hầu đáp ứng nhu cầu của HT; CT truyền giảng cho giới trẻ cũng gặp khó khăn vì cá nhân chủ nghĩa được đề cao, thiếu lòng hy sinh để giúp lo cho người khác và mặc dù không có khó khăn gì về vật chất, thì nhu cầu vật chất vẫn được chú ý nhiều hơn là nhu cầu tâm linh. Xin Chúa giúp cho thế hệ thứ hai giữ vững niềm tin và cùng với cha ông phục vụ Chúa.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top