Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 07/12/2021

Cầu Nguyện – Ngày 07/12/2021


Thứ Ba, 07/12/2021

 Tỉnh Cao Bằng.  Dân số khoảng 700,000 người. Số tín hữu cho cả 3 dân tộc H’mong, Dao, và Sán Chỉ có khoảng gần 22,000 người và có 185 Hội Nhánh (HN). Xin Chúa cho con dân Chúa có các cơ hội học biết Lời Chúa để được vững mạnh trong đức tin. Đặc biệt, hiện có nhiều tà giáo hoạt động và mời gọi các tín hữu tham gia các nhóm học Kinh Thánh trực tuyến. Xin Chúa cho các đầy tớ Chúa đủ ơn để gây dựng đức tin con dân Chúa; xin Chúa cho con dân Chúa có đủ KT để đọc, vì KT chưa được phép in trong ngôn ngữ của họ, và cũng cho họ đủ vật thực mỗi ngày.

Xây dựng nhà nguyện tại miền Bắc: Với hơn 1,000 trong tổng số 1,200 HN còn nhóm tạm trong các nhà nguyện thô sơ. Xin Chúa mở đường cho việc xây dựng 45 nhà nguyện trong năm 2021. Đến nay, đã có 23 nhà nguyện hoàn thành, 18 nhà nguyện đang xây dựng, 27 nhà nguyện đang chờ đợi sự hỗ trợ. Đặc biệt cầu thay cho việc xây dựng nhà thờ Tin Lành Thanh Hóa, Lê Thiện (Hải Phòng, còn thiếu tài chính), và Nam Hòa (Quảng Ninh, cần hoàn thiện mái lợp và cửa).

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top