Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 15/11/2021

Cầu Nguyện – Ngày 15/11/2021


Thứ Hai, 15/11/2021

Các HT tại Anaheim: HT Anaheim (CMA), MS Ðặng Minh Trí; HT Ân Ðiển (CMA), MS Nguyễn Ðăng Minh QN, MS Dương Phú Thành PT; HT Giám Lý Anaheim, MS Esther Đặng; HT Báp-tít Thanh Lễ, MS Ðoàn Hưng Linh QN, MSNC Trần Việt Dũng PT, MS Tony Nguyễn, Đặc Trách Mục Vụ Anh Ngữ. Xin Chúa thêm sức mới trên người chăn và cho từng con dân Chúa hăng hái chia sẻ niềm tin để đưa nhiều người đến với Ngài.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top