Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 13/11/2021

Cầu Nguyện – Ngày 13/11/2021


Thứ Bảy, 13/11/2021

HT San Gabriel Valley (CMA), Đào Việt Tiến QN; HT Lutheran West Covina, MS Thái Bình An; HT Giám Lý Pomona, Cô Trish Thục-Anh Levi QN. Xin Chúa thêm ơn sức mới trên người chăn, giúp con cái Chúa dành thì giờ học hỏi Lời Chúa mỗi ngày, tích cực đi ra chứng đạo.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top