Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 26/09/2021

Cầu Nguyện – Ngày 26/09/2021


Chúa Nhật, 26/9/2021

Bang Arizona: Các HT Báp-tít: HT Hiệp Nhất, MS Trần Quang Tuấn; HT Phoenix, MS Châu Trọng Ngọc; HT Tucson, MS Lê Chí Hoàng. Các HT CMA: HT Greenfield, MS Nguyễn Thiện Tín kiêm nhiệm; HT Tucson, Ông Nguyễn Thanh Anh Dũng đặc trách linh vụ. Xin Chúa ban ơn trên đầy tớ Chúa, cho con dân Chúa lòng ham thích học Lời Chúa để đức tin tăng trưởng và tích cực xây dựng nhà Ngài. Xin Chúa cho HT Tucson sớm có QN.

HT Phoenix, (CMA) MS Nguyễn Thiện Tín. Xin Chúa đầy ơn trên chức vụ của người chăn, cho con dân Chúa luôn khao khát Lời Ngài và thúc đẩy họ góp phần xây dựng HT, công tác chứng đạo phát trỉển đưa được nhiều người đến với Chúa; xin Chúa cho có đủ tài chánh điều hành HT và cơ sở.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top