Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 09/08/2021

Cầu Nguyện – Ngày 09/08/2021


Thứ Hai, 9/8/2021

Xin cầu nguyện cho các HT tại Việt Nam có định hướng phát triển và tổ chức các sinh hoạt phù hợp với hoàn cảnh mới. Xin Chúa cho các đầy tớ Chúa được ơn để tiếp tục tấn tới trong việc gây dựng đời sống thuộc linh cho tín hữu. Đặc biệt là tín hữu vùng cao, họ không sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mọi sinh hoạt chủ yếu đến tập trung tại nhà thờ. Vì vậy, trong hoàn cảnh dịch bệnh, mọi sinh hoạt tạm ngưng lại, nên cần có những cách thức gây dựng đức tin phù hợp.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top