Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 01/08/2021

Cầu Nguyện – Ngày 01/08/2021


Chúa Nhật, 01/8/2021

Xin Chúa cho việc in ấn và phổ biến Sống Với Thánh Kinh (Kinh Thánh Hằng Ngày) tại Việt Nam được dễ dàng; xin sự quan phòng, ban phước của Chúa trên những người phân phối để quyển sách nhỏ này đến với mọi miền đất nước, xin Chúa cho nhiều con cái Chúa tham gia, trung tín học Lời Ngài mỗi ngày. Xin Chúa Thánh Linh soi dẫn, thêm sức, ban ơn trên Ban BiênTập SVTK để những bài viết đáp ứng nhu cầu học biết Chúa và giúp người học lớn lên, trưởng thành trong đức tin.

Xin cầu nguyện đặc biệt cho dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam được giảm bớt, để Hội Thánh (HT) được sinh hoạt ổn định trở lại. Xin Chúa thương xót các tôi con Chúa đang đối diện với dịch bệnh, phải cách ly, bị chính quyền tra hỏi và bị chỉ trích gay gắt, xin Chúa giúp họ vững vàng trong đức tin trước cơn thử thách này. Xin Chúa cho các HT tư gia tại VN không bị đóng cửa vì lý do dịch bệnh.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top